SRČANI CRV (Dirofilaria immitis )

Srčani crv je parazit koji spada u nematode, to jest valjkaste crve. Njegovo originalno stanište je bio južni deo SAD,međutim proširio se na veći deo kontinenta, sve do juga Kanade, na južne delove Evrope, Bliski Istok, južne delove Azije, Japan, Koreu i Australiju. Kod nas je njegovo prisustvo prvi put otkriveno na obdukovanim psima od strane profesora FVM iz Beograda dr Zorana Kulišića još davne 1989. Rezultati su publikovani iste godine na 6. kongresu mikrobiologa Jugoslavije. Tada je taj crv predstavljao egzotiku i retkost u našoj zemlji. Situacija sada, više od dve decenije kasnije je znatno drugačija, i velika većina veterinara koja se bavi lečenjem pasa i mačaka se susrela sa tim nimalo lakim izazovom.

Odrasli parazit obitava u plućnim arterijama i desnoj strani srca. Ukoliko je prisutan u manjem broju, nekada simptomi oboljenja prolaze nezapaženo od strane vlasnika, međutim priča je mnogo češće znatno drugačija. Pas pokazuje znatne srčane i plućne smetnje, brzo se umara i postaje manje aktivan. Odrasli crvi produkuju larve prvog stepena, takozvane mikrofilarije koje preživljavaju u krvi psa više godina i čekaju svoju priliku. Prilika se javlja kada komarac ubode psa i sa krvlju u sebe unese mikrofilariju. Mikrofilarija se tada u komarcu transformiše u larvu drugog, pa u larvu trećeg stepena a proces traje dve do tri nedelje. Kada se jave larve trećeg stepena, komarac postaje prenosnik parazita. On parazita prenosi ubodom. Pored pasa, komarac može preneti parazita i na mačke, ali zbog svoje fiziologije, mačke mnogo ređe obole i predstavljaju tek oko 10 posto pacijenata. Do sada je zabeleženo svega 28 ljudi na čitavoj planeti, kod kojih je dokazana infestacija srčanim crvom.
Potom u organizmu psa larva trećeg stepena prelazi u larvu četvrtog stepena i konačno u odraslog parazita.
Prisustvo parazita u organizmu psa se danas može dokazivati laboratorijski, knotovim i elisa testovima.
Prevencija infestacije se može vršiti na više načina.


1. Ogrlice sa repelentnim dejstvom na komarce, kao na primer Scalibor
2. “Spot on“ kapljice koje odbijaju i komarce kao Advantix. Bitno je napomenuti da u tu grupu kapljica ne spada Frontline i njemu srodni preparati kao Fyprist i Effipro
3. Tablete koje pored crevnih parazita i eliminišu larve srčanog crva sprečavajući tako pojavu opasnog odraslog oblika. Od tableta prisutni su Prazimec D i na našem tržištu još neregistrovane Milbemax tablete (ranije pre registracije tableta veterinari su koristili antiparazitik namenjen farmskim životinjama i aplikovali su ga ili iglom ili su ga davali psima na usta u smeši sa propilen glikolom). Tablete se daju jednom mesečno u periodu od aprila do novembra.
Kada se javi odrasli parazit u ogranizmu, onda je prognoza oko skupe terapije i eliminacije odraslih crva veoma neizvesna i opsana po život psa.

Specijalista doktor veterinarske medicine
Dejan Vlačić

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *