Ko smo mi?

Veterinarsuboitca

Veterinarska ambulanta - Animed

Animed je jedina veterinarska ambulanta u gradu registrovana isključivo za poslove zdravstvene zaštite kućnih ljubimaca: pasa, mačaka, papagaja, zečeva i egzota. Privatna veterinarska ambulanta Animed nalazi se u Subotici, na Prozivci, Blaška Rajića 30.

Dejan Vlačić

Specijalista doktor veterinarske medicine

Rođen u Mostaru 29.08.1985.
Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Subotici. Studije je završio na jedinom veterinarskom fakultetu u
Srbiji, na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Tokom studija bio je učesnik Kongresa
biomedicinskih nauka. Učestvovao je u studentskim razmenama preko IVSA programa, te je imao prilike
da deo studentskih dana provede na Univerzitetu veterinarske medicine u Beču ( Austrija ) i
Veterinarsko-farmaceutskom univerzitetu u Brnu ( Češka republika ) .
Posle diplomiranja sticao je iskustvo u Beogradu i Češkoj. Isključivo se bavio problematikom vezanom za
pse i mačke, kao i ostale kućne ljubimce: zečeve, papagaje i druge egzotične ljubimce.
Postdiplomske studije je završio na matičnom Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu, stekavši
zvanje Specijalista doktor veterinarske medicine, uspešno odbranivši specijalistički rad Otitis externa kod
pasa sa ocenom 10.

 

Petar Filipovski

Doktor veterinarske medicine

Kontaktirajte nas !